34-42-M/01 Obalová technika

Obalová technika

Žáci mají znalosti z konstrukce a tvorby obalů, jejich grafického pojednání, z oblasti výtvarného umění, přípravy a realizace tištěných dokumentů, vytvářejí grafiku www stránek.

Během studia se seznámí s konstrukčními obalovými prvky, s technologií výroby obalů, obalářských materiálů a zvládnou jejich realizaci (příprava technické dokumentace, tvorba maket a grafický návrh potisku…).

V rámci přípravy se seznámí se základy typografie, písma, grafického designu, výtvarné tvorby i knižní vazby. Své výtvarné práce se naučí i paspartovat a rámovat.

V teoretické i praktické rovině budou žáci seznámeni se základy tiskových technik. Naučí se i základy digitální fotografie a její následné úpravy.

Budou schopni pracovat v profesionálních grafických programech využívaných v praxi.

Žáci, kteří dosahují výborných studijních výsledků, mohou od druhého ročníku pod odborným dohledem pedagogů pracovat na drobných grafických pracích komerčního charakteru. Ověří si tak v reálném prostředí své schopnosti a dovednosti, honorář jim pomůže snížit náklady na studium.

Samozřejmostí je individuální přístup ke studentům, podpora talentů, tvůrčí metody práce, prostor   k samostatnosti v projektovém vyučování, řešení konkrétních zadání…

Své výtvarné práce vystavují v Kolíně, Kutné Hoře, Poděbradech, Českém Brodě, Pardubicích, Benešově a celoročně ve školní Galerii Via v centru Kolína, Karoliny Světlé 163…

ODBORNÉ PŘEDMĚTY

Dějiny kultury, Výtvarná příprava, Návrhové kreslení, Základy digitální fotografie, Písmo, Technologická cvičení, Konstrukce obalů, Práce s materiály, Obalová technika, Programové vybavení, Počítačová grafika, Tiskové techniky, Technické kreslení, Ekonomický blok…

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

V grafických studiích, reklamních agenturách, tiskárnách, firmách zabývajících se designem
a výrobou obalů, počítačových firmách, grafických odděleních novin a časopisů.


Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 6,9% (0) 11,1% (0) 19,4% (85,7%) 100% (0%)
2019 17,6% (66,3) 27,5% (30,9) 25,5% (75%) 17,6% (25%)
2018 26,1% (63,2) 5,8% (17,8) 7,2% (50%) 34,8% (16,7%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 33,3% (30) 11,1% (9,9) 13,3% (0%) 57,8% (20%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 71,2% (57) 54,8% (32,2) 50,7% (75%) 100% (0%)
2019 2,6% (40) 1,3% (9,3) 3,9% (33,3%) 32,9% (16,7%)
2018 1,3% (40) 2,6% (8,6) 3,9% (33,3%) 39,5% (16,7%)
2017 27,0% (50) 10,8% (29,2) 86,5% (83,3%) 64,9% (16,7%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: