68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Bezpečnost a právo

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou

Forma studia: denní

Obor zaměřený na právo a bezpečnostní činnost. Odborné předměty vyučují odborníci z řad Policie ČR.

Základní oblasti vzdělání

  • Jazykové – AJ povinný, volba druhého jazyka (NJ, FRJ, RUJ).
  • Informační technologie – základní počítačová gramotnost, informační systémy a evidence státní správy, právní aplikace.
  • Specifické – bezpečnostní činnost, právo, kriminologie, kriminalistika, psychologie, sebeobrana.
  • Doplňkové – možnost vykonání zkoušky profesní kvalifikace Strážný.
  • Praxe - spolupráce se sociálními partnery z oblasti vnitřní bezpečnosti a státní správy a samosprávy (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Ústav soudního lékařství, Městské úřady obcí, aj.) při zajišťování celé řady exkurzí a odborných stáží žáků.

Uplatnění absolventa:

  • policista, strážník městské policie
  • zaměstnanec soukromé bezpečnostní agentury
  • celník, úředník státní správy nebo samosprávy (přestupky, evidence vozidel a řidičských průkazů, evidence obyvatel, aj.)

Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysokých školách především právního resp. bezpečnostně právního zaměření.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,4% (84,2) 78,0% (41,2) 74,4% (96,3%) 100% (0%)
2019 75,6% (79,0) 78,5% (38,0) 27,4% (72,2%) 12,6% (27,8%)
2018 57,5% (68,4) 62,1% (36,0) 39,9% (72%) 13,7% (28,0%)
2017 66,7% (70,5) 65,3% (48,1) 56% (78,1%) 34% (18,8%)
2016 68,9% (71,1) 64,2% (45,7) 68,2% (83,3%) 48,0% (11,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 39,0% (29) 36,6% (12,7) 39,0% (25%) 100% (0%)
2018 47,1% (27) 33,3% (12,5) 21,6% (0%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 39,6% (28) 25% (13,3) 27,1% (20%) 33,3% (20%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,2% (56) 70,7% (37,0) 39,6% (70%) 100% (0%)
2019 36,9% (54) 36,9% (33,3) 28,7% (63,6%) 16,6% (22,7%)
2018 82,2% (62) 79,6% (43,2) 59,9% (75,9%) 19,1% (24,1%)
2017 84,4% (64) 88,3% (56,7) 67,5% (81,3%) 35,7% (18,8%)
2016 52% (58) 78,7% (52,8) 72,7% (87,0%) 45,3% (13,0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: