34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích

Tiskař na polygrafických strojích

- tří leté odborné studium
zakončené výučním listem
- získání manuálních dovedností a
návyků při práci na tiskových
strojích (obsluha, seřizování,
údržba)
- zvládnutí technologických
postupů s ohledem na použitou
techniku, druh tiskovin, materiál a
tiskového stroje

Projekt podporují: