65-42-M/02 Cestovní ruch

Cestovní ruch

Čtyřletý studijní  obor ukončený zkouškou

Forma studia: denní

Studujte nejen tradiční i nové trendy v cestovním ruchu, ale také ekonomické vědy.

 • Jazykové – AJ povinný, volba druhého jazyka (NJ, FRJ, RUJ).
 • Informační technologie – obsluha PC, internet, rezervační systémy, slevové portály, sociální sítě.
 • Ekonomické – ekonomika, účetnictví, marketing a management.
 • Specifické – geografie, technika cestovního ruchu, alternativní formy cestovního ruchu.
 • Doplňkové – možnost vykonání zkoušky profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu.
 • Praxe - spolupráce s cestovními kancelářemi, turistickými středisky, hotely.

 

Uplatnění absolventa:

 • pracovník cestovní kanceláře, pracovník informačního centra
 • recepční
 • organizátor a průvodce novodobými trendy turismu
 • palubní personál (letecká, autobusová, železniční i námořní doprava)
 • administrativní práce v podnikatelské sféře (ekonomické oblasti)
 • úředník státní správy

 

       Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysoké škole.

 

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 42,9% (77,9) 60% (41,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 89,8% (82,1) 79,1% (49,2) 80,8% (91,7%) 66,7% (8,3%)
2017 - - - -
2016 78,9% (80,5) 80,1% (60,4) 58,5% (83,3%) 43,3% (16,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 90,5% (66) 94,0% (56,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 78,2% (62) 85,5% (47,1) 95,0% (91,7%) 64,8% (8,3%)
2017 - - - -
2016 94,3% (70) 98,3% (64,9) 78,3% (83,3%) 46,3% (16,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: