75-41-M/01 Sociální činnost

Sociální činnost

Sociální činnost

je čtyřletý studijní obor pro zájemce o práci v sociální oblasti - ambulantní, terénní a pobytové. Součástí maturitního vysvědčení je získání odborné způsobilosti pro vázanou živnost Péče o díte do tří let věku v denním režimu.

https://sskralovicecz-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/vaclav_jicha_sskralovice_cz1/EZCqAsFC7j5HhK91x3E2sncB1LLJUcJmrKzs80QzluNwBQ?e=FtVPaW

https://sskralovice.cz/obory/

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 79,3% (81,1) 76,2% (40,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 40,7% (69,0) 47,4% (28,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 15,7% (50,5) 20,9% (19,7) 3,9% (39,1%) 3,3% (47,8%)
2017 34% (56,9) 31,3% (28,9) 3,3% (30,8%) 2,7% (61,5%)
2016 33,1% (59,0) 31,1% (32,4) 15,5% (50%) 6,1% (45,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 39,1% (24) 23,9% (9,9) 17,4% (0%) 6,5% (50%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,6% (58) 76,2% (40,8) 89,0% (92,3%) 100% (0%)
2019 98,7% (75) 98,1% (63,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 75,8% (60) 61,1% (35,3) 10,8% (52,2%) 2,5% (47,8%)
2017 20,8% (50) 24,7% (37,2) 5,8% (36,8%) 1,9% (57,9%)
2016 36% (55) 46,7% (39,3) 14,7% (51,9%) 6% (40,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: