41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů

je tříletý univerzální učební obor zakončenný výučním listem. Obsolvent získá zcela ZDARMA dva svářečské průkazy a řidičské oprávnění na traktor, osobní a nákladní automobil. Po celou dobu studia příspěvek na ubytování.

https://sskralovicecz-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/vaclav_jicha_sskralovice_cz1/ERJ7f_HN4BNGi_zIwR6TvRkBOpOABLYsdhudaEEn86wzPw?e=TGWG9F

https://sskralovice.cz/obory/

Projekt podporují: