79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

Společně branou poznání

Gymnázium Blovice poskytuje žákům všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Vzhledem ke své poloze nemá škola konkrétní specifické zaměření. Naším cílem je motivovat a vést žáky k aktivnímu celoživotnímu učení. Jednou z našich priorit je podporovat a rozvíjet u žáků jejich přirozený talent, nadání a tvořivost.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,3% (89,5) 16,8% (54,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 79,5% (96,9) 69,5% (68,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 20,2% (81,6) 22,5% (55,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 48,3% (88,4) 58,7% (76,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64,8% (76) 59,3% (67,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 29,7% (70) 40,6% (65,0) 40,2% (96,3%) 100% (0%)
2018 17,7% (69) 12,9% (54,2) 23,6% (92,9%) 100% (0%)
2017 90,2% (83) 82,2% (77,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: