26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Technik silnoproudých zařízení

Studijní obor především pro chlapce (ale v současné době jej u nás  studuje i několik dívek), kteří ocení stabilitu, jistotu a perspektivu práce v odvětví energetiky a silnoproudé elektrotechniky. Tradiční obor je zavedený dlouhodobě, proto lze dodatečně vstoupit, přestoupit nebo přistoupit do kteréhokoliv ze 4 ročníků studia.

Žáci se připravují pro práci na pozice technických funkcí v oblasti revizí elektrotechnických zařízení, v projekční činnosti vedení elektrické energie. Učí se provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích, zapojovat různé druhy elektrických instalací včetně systémové řídící techniky v budovách i-bus/EIB, učí se montáž, zapojení a programování inteligentní elektroinstalace Ego-n, bezdrátové dálkové ovládání, zapojování elektrických obvodů řízených programovatelným relé EASY, elektronickou zabezpečovací signalizaci, protipožární zabezpečovací zařízení, domácí dorozumívací zařízení, videotelefony, televizní a monitorovací kamerové systémy, instalace datových sítí. Navrhují a realizují elektrické obvody, volí vhodné součástky a nářadí. Při práci využívají nejmodernějších technologií, měřících přístrojů a výpočetní techniky.

Výhody studia v tomto oboru: během studia mají studenti možnost se zapojit do rozvojového programu "Montérský dorost". V rámci tohoto programu nabízí společnost E.ON a. s. studentům  možnost vstupu do stipendijního programu. Výška stipendia je závislá na prospěchu žáka.  Společnost E.ON a.s. poskytuje v rámci stipendijního programu žákům i odborná školení, praxi a brigády na pracovištích společnosti E.ON, možnost výkonu odborné praxe v blízkosti bydliště a při studiu poskytuje studentům i podporu mentora z řad managementu společnosti. Kromě těchto výhod je pozoruhodná i nabídka prázdninových brigád u společnosti E.ON.

Všem žákům tohoto oboru se však nabízí možnost získání dalšího druhu prospěchového stipendia po celou dobu jejich studia, a to i v případě, že nevstoupí do programu Montérský dorost. Výška stipendia se odvíjí od dosaženého prospěchu.

Absolventi se uplatní na pozicích techniků elektrotechnických zařízení a elektrických sítí. Najdou uplatnění i v obchodě a službách zabývajících se distribucí a prodejem elektrotechnických a elektronických zařízení. O absolventy tohoto studijního oboru je dlouhodobě velký zájem na trhu práce. Zájem zaměstnavatelů převyšuje nabídku. Studenty kontaktují prostřednictvím školy zaměstnavatelé ještě před ukončením studia a nabízejí jim dobře finančně ohodnocená zaměstnání.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 98,3% (91,6) 94,2% (58,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 25,7% (74,7) 24,8% (32,8) 22,8% (76%) 25,7% (20%)
2018 64,9% (74,7) 53,2% (39,8) 80,2% (92,6%) 73,0% (3,7%)
2017 74,8% (80) 72,1% (60,0) 71,2% (89,1%) 64,9% (10,9%)
2016 59,8% (76,8) 71,4% (60,2) 46,4% (78,0%) 35,7% (22,0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 91,4% (58) 22,9% (0) 61,4% (71,4%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 92,6% (51) 90,5% (45,6) 90,5% (75%) 100% (0%)
2016 22,8% (24) 29,3% (17,9) 37,0% (28,6%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 86,3% (60) 85,5% (41,7) 86,3% (88,7%) 100% (0%)
2019 57,6% (52) 48% (26,8) 33,6% (59,3%) 29,6% (18,5%)
2018 97,5% (66) 97,5% (46,6) 80,8% (83,3%) 82,5% (3,3%)
2017 98,3% (72) 99,2% (69,4) 92,6% (90%) 72,7% (10%)
2016 95,0% (66) 95,8% (58,2) 78,2% (81,3%) 47,1% (18,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: