26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Informační technologie

Studijní obor pro chlapce i dívky, kteří směřují svůj zájem na teoretické i praktické dovednosti v oboru informační technologie.

Studium probíhá v dynamické formě získávání znalostí, které usnadňuje uplatnění absolventů v praxi. Díky našim regionálním partnerům a vybavením praktických dílen dosahujeme skvělých výsledků při vzdělávání každého studenta. Obor Informační technologie je velmi rozsáhlý a na naší škole jsme připraveni každému poskytnout seberealizaci v daném odvětví tohoto oboru. Studenti se u nás vzdělávají v hardwarové i softwarové problematice na obchodní i montážní úrovni. Vzdělávají se ve stavbě, provozu a diagnostice počítačů, správě operačních systémů, realizaci a správě počítačových sítí a serverů, elektrotechnice, zabezpečovacích systémů, tvorbě www stránek a v neposlední řadě základů algoritmizace a programování, které jsou potřebné při studiu na vysoké škole.

Absolventi se při studiu (díky našim regionálním partnerům) a také i po studiu dobře uplatní na trhu práce. Každý student se může seberealizovat během studia nebo po studiu jako servisní technik výpočetní techniky, technik slaboproudých zařízení a zabezpečovacích systémů, správce počítačových sítí a serverů, analytik a programátor www stránek, počítačový tester a programátor aplikací.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 98,3% (91,6) 94,2% (58,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 25,7% (74,7) 24,8% (32,8) 22,8% (76%) 25,7% (20%)
2018 64,9% (74,7) 53,2% (39,8) 80,2% (92,6%) 73,0% (3,7%)
2017 74,8% (80) 72,1% (60,0) 71,2% (89,1%) 64,9% (10,9%)
2016 59,8% (76,8) 71,4% (60,2) 46,4% (78,0%) 35,7% (22,0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 91,4% (58) 22,9% (0) 61,4% (71,4%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 92,6% (51) 90,5% (45,6) 90,5% (75%) 100% (0%)
2016 22,8% (24) 29,3% (17,9) 37,0% (28,6%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 86,3% (60) 85,5% (41,7) 86,3% (88,7%) 100% (0%)
2019 57,6% (52) 48% (26,8) 33,6% (59,3%) 29,6% (18,5%)
2018 97,5% (66) 97,5% (46,6) 80,8% (83,3%) 82,5% (3,3%)
2017 98,3% (72) 99,2% (69,4) 92,6% (90%) 72,7% (10%)
2016 95,0% (66) 95,8% (58,2) 78,2% (81,3%) 47,1% (18,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: