26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektrotechnik

Obor vhodný pro chlapce, kteří mají vztah k elektrotechnice a mechanice. Pro svoje široké zaměření na výkon odborných a servisních opravárenských prací nachází absolventi dobré uplatnění na trhu práce.

Žáci se v přípravě na svou budoucí profesi učí provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích. Navrhují a realizují elektrické obvody, volí vhodné součástky. Navrhují a realizují elektronické obvody na deskách plošných spojů. Zapojují, diagnostikují, opravují a uvádějí do provozu elektrické a elektronické části zařízení a přístrojů, které umožňují ovládání, řízení a činnost výkonových mechanismů a automatů. Provádí elektrotechnická měření a vyhodnocují naměřené výsledky pro kontrolu a diagnostiku zařízení, odstraňování jejich závad pro jejich uvádění do provozu, seřizování a provozní nastavení. Pracují na opravách elektromotorů a transformátorů. Učí se zapojování různých druhů elektrických instalací včetně systémové řídící techniky v budovách i-bus/EIB, montáž, zapojení a programování inteligentní elektroinstalace Ego-n, bezdrátové dálkové ovládání, montáž a zapojení systému Audio World, zapojování elektrických obvodů řízených programovatelným relé EASY, elektronickou zabezpečovací signalizaci, protipožární zabezpečovací zařízení, domácí dorozumívací zařízení, videotelefony, televizní a monitorovací kamerové systémy, instalace datových sítí, základy programování a práce na PC.

Absolventi se uplatní v oblasti zajišťování servisní péče v technických službách a v provozní technické údržbě v oborech průmyslové automatizace, automatických výrobních  linek, robotizovaných pracovišť, měřicí a regulační techniky, sdělovací a zabezpečovací techniky, kancelářské techniky, spotřební elektroniky, chladírenského a klimatizačního zařízení, zdvihacích zařízení, výtahů  atp. Mohou pracovat jako kontroloři a provozní technici. Najdou uplatnění i v obchodě a službách zabývajících se distribucí a prodejem elektrotechnických a elektronických zařízení.

Snaživí žáci jsou ve výhodě. Mají možnost získat prospěchové stipendium až do výše 1000 Kč měsíčně po celou dobu studia tohoto oboru.  Navíc ve 2. a 3. ročníku již  jsou žáci schopni se podílet na produktivní práci a za tu dostávají finanční odměnu která může činit až 1.200 Kč měsíčně.

Všem žákům je možné zapůjčit učebnice za poplatek, který slouží na obnovu knižního fondu, takže rodičům odpadají větší výdaje a starosti  s pořizováním učebnic vlastních. Pracovním oděvem  i obuví vybavuje škola žáky bezplatně.

Dále upozorňujeme, že i všechny potřebné pracovní pomůcky, nářadí, měřící přístroje i materiál k odborné výuce škola svým žákům poskytuje zdarma

Projekt podporují: