26-57-H/01 Autoelektrikář

Autoelektrikář

Obor pro mladé muže, které okouzlila rychlá kola a vůně benzínu.

Učební obor Autoelektrikář připraví vzdělané odborníky, kteří ovládají veškeré opravy, demontáže a montáže, výměny, nastavení a seřízení elektrických zařízení silničních motorových vozidel. Žáci se naučí obsluhovat měřicí, diagnostické a testovací zařízení pro kontrolu systémů silničních motorových vozidel, opravovat elektrická a elektronická zařízení motorových vozidel, orientovat se a používat elektrotechnickou dokumentaci.

Žáci v rámci produktivní činnosti provádí opravy a seřízení elektrického a elektronického příslušenství silničních motorových vozidel, včetně systému centrálního zamykání, elektrického ovládání oken a dveří, alarmů, imobilizérů, ovládání nastavování sedadel, zpětných zrcátek a dalšího elektronického příslušenství. Umí vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství motorových vozidel, ale i mechanických částí. Získají odbornou dovednost při opravách rozhlasových přijímačů, mobilních telefonů a navigačních systémů. Součástí vyučování je i odborná připravenost k řízení motorových vozidel skupiny B. Odborný výcvik probíhá ve vlastních odborných dílnách, laboratořích a specializovaných učebnách, ve vyšších ročnících na pracovištích smluvně zajištěných značkových autoservisů v rámci regionu celé jižní Moravy.

Absolventi se uplatní v povolání autoelektrikář, nebo přijímací technik,  získají kompetence pro práci v různých opravárenských provozech, autoservisech, ve stanicích technické kontroly, při provádění montáží, demontáží, opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel včetně obsluhy diagnostických zařízení. Umí pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, používají moderní montážní prostředky, měřící a diagnostickou techniku. Úspěšní absolventi mohou samostatně podnikat v daném oboru, případně pokračovat v nástavbovém studiu, které ukončí maturitní zkouškou.

Projekt podporují: