41-52-E/01 Zahradnické práce

Aranžérské a květinářské práce

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (podle §16, odst. 9 školského zákona).

Více informací zde.

Projekt podporují: