65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Kuchařské a číšnické práce

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (podle §16, odst. 9 školského zákona).

Více informací zde.

Projekt podporují: