37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy

Pokud tě to více táhne k manažerským činnostem, baví tě práce s lidmi a myslí ti to taky v oblasti čísel a kreativity, vrhni se do studia právě tohoto oboru. Zde tě komplexně připravíme na řídící a technickohospodářské pracovní pozice zejména v oblasti autodopravy. Získáš detailní znalosti o činnostech spojených se zajišťováním přepravy zboží, s marketingem a účetnictvím. Zasvětíme tě také do oblasti právních norem a zákonů v oblasti dopravy, a neztratíš se ani v normách platných v celé EU. A aby toho nebylo málo, v tomto programu se na svou budoucnost připravíš také jazykově. Není tedy nač čekat, se znalostmi z tohoto oboru se ve světě neztratíš!

Obor velmi vhodný a oblíbený u dívek
Široká nabídka mimoškolních aktivit
Výuka založená na projektové bázi
Získání řidičského průkazu skupiny B
Široké možnosti profesního uplatnění v řízení logistiky a ekonomiky
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 30,9% (63,7) 45,6% (44,6) 89,7% (90,9%) 72,1% (9,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 48,6% (56) 59,7% (42,9) 75% (78,6%) 54,2% (14,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: