75-41-M/01 Sociální činnost

Dálkové studium

Více informací zde.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,6% (57,4) 24,4% (21,2) 15,9% (73,9%) 10,4% (4,3%)
2019 40% (68,4) 60% (32,5) 46,7% (81,3%) 44,4% (12,5%)
2018 71,9% (71,6) 60,8% (35,7) 28,8% (65%) 23,5% (22,5%)
2017 39,3% (59,5) 38,7% (33,5) 54,7% (78,0%) 64,7% (7,3%)
2016 83,1% (76,9) 75,7% (54,3) 85,1% (95,1%) 68,9% (4,9%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 17,6% (18) 23,5% (11,2) 14,7% (14,3%) 100% (0%)
2019 85,4% (56) 85,4% (38,8) 87,8% (86,7%) 51,2% (6,7%)
2018 72,5% (35) 76,5% (30,4) 68,6% (40,9%) 37,3% (18,2%)
2017 52,2% (32) 73,9% (28,3) 50% (39,1%) 37,0% (21,7%)
2016 64,6% (38) 72,9% (31,0) 81,3% (66,7%) 50% (5,6%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20% (49,5) 10% (26,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 53,3% (75,3) 53,3% (44,7) 60% (90,9%) 40% (9,1%)
2018 22,2% (56,9) 11,1% (29,7) 11,1% (60%) 11,1% (26,7%)
2017 44,4% (55,8) 38,9% (27,3) 66,7% (85,7%) 66,7% (7,1%)
2016 82,4% (72,1) 82,4% (45,4) 58,8% (84,6%) 64,7% (7,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,2% (45) 48,8% (30,6) 22,0% (60%) 15,2% (2,9%)
2019 61,8% (58) 43,9% (34,9) 64,3% (79,3%) 49,7% (10,3%)
2018 29,3% (53) 27,4% (27,5) 19,7% (58,4%) 24,8% (22,1%)
2017 39,0% (54) 31,2% (38,7) 53,2% (74,4%) 55,2% (11,5%)
2016 75,3% (64) 75,3% (50,3) 74% (87,8%) 60,7% (6,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: