65-42-M/02 Cestovní ruch

Cestovní ruch a animační služby

Studium je zaměřeno na odbornou přípravu studentů pro uplatnění v praxi a na přípravu studentů pro studium na vysoké škole nebo vyšší odborné škole v oboru cestovní ruch. Absolvent oboru Cestovní ruch se uplatní na trhu práce především v komplexu služeb cestovního ruchu.

Soustřeďujeme se na výuku cizích jazyků a odborných profilujících předmětů jako jsou cestovní ruch, průvodcovství, animace v cestovním ruchu, zeměpis cestovního ruchu, obchodní korespondence, účetnictví, základy práva, ekonomika, marketing a management, praxe učební a odborná.

Snažíme se vést studenty k samostatné práci a upřednostňujeme tvůrčí a individuální přístup k nim.

Nabízíme: 

 • dlouhodobě vysoká úspěšnost u maturit – speciální příprava k maturitám
 • posílená výuka matematiky, českého a anglického jazyka
 • nadstandardně vybavené počítačové učebny
 • výuka některých odborných předmětů v cizím jazyce
 • výuka v menších skupinách – individuální přístup
 • propracovaný systém práce s talentovanými žáky
 • rozšířená spolupráce s praxí – přednášky
  odborníků
 • zapojení žáků do projektů včetně zahraničních – ERASMUS+
 • šest týdnů odborné praxe
 • přednášky odborníků z praxe

Absolvent studijního oboru:

 • je připraven pro vykonávání profesí ve službách cestovního ruchu, uplatní se jako:
 • pracovník cestovní kanceláře, cestovní agentury, turistického  informačního centra,
 • průvodce cestovního ruchu, recepční nebo animátor hotelových komplexů a rekreačních center, pracovník volnočasových středisek,
 • pracovník ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu nebo také ve středním a vyšším managementu
 • má odborné předpoklady pro samostatné podnikání a vedení vlastní firmy v oblasti cestovního ruchu,
 • bude ovládat 2 světové jazyky: anglický jazyk na úrovni B1-B2, německý nebo ruský jazyk na úrovni A2,
 • zdokonalí své komunikační dovednosti a jazykový projev nutné při jednání s klientelou,
 • navštívil významná turistická místa v ČR a v zahraničí
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,5% (83,2) 69,0% (43,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 73,6% (85,8) 81,4% (50,6) 85% (96%) 75,7% (4%)
2018 0,6% (0) 0,6% (0) 74,6% (89,3%) 70,6% (7,1%)
2017 65,7% (74,7) 60% (50,8) 46,9% (76%) 45,7% (16%)
2016 33,9% (66,3) 28,7% (38,9) 49,1% (80,8%) 55,0% (11,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,9% (52) 55,2% (33,8) 49,4% (73,7%) 100% (0%)
2019 52,4% (57) 59,5% (40,3) 73,8% (84%) 78,6% (4%)
2018 78,2% (62) 72,1% (39,2) 67,6% (78,6%) 71,5% (7,1%)
2017 44,1% (55) 45,8% (40,6) 31,8% (61,5%) 52,0% (15,4%)
2016 38,9% (56) 30,3% (34,0) 40% (70,4%) 65,1% (11,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: