34-53-H/01 Reprodukční grafik

Grafický design

Reprodukční grafik je kvalifikovaný pracovník, který samostatně a kompetentně vytváří na základě zadání a požadavků zadavatelů ideové a výtvarné grafické řešení všech tiskových produktů, tištěné reklamy, grafických manuálů, webdesignu, multimediálních prezentací a obalů ve fázích zhotovení grafického návrhu a layoutu.

Nabízíme:

 • profesionálně vybavená grafická dílna
 • nadstandardně vybavené PC učebny
 • práce s profesionálním softwarem Adobe
 • výuka v menších skupinách - individuální přístup
 • propracovaný systém práce s talentovanými žáky 
 • rozšířená spolupráce s praxí - přednášky odborníků
 • zapojení žáků do projektů včetně zahraničních - ERASMUS+

Absolventi jsou připraveni k tomu, aby se uplatnili v:

 • reklamních agenturách
 • reprodukčních a typografických studiích
 • studiích DTP
 • výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství
 • v oblastech:
  • obalové techniky
  • návrhu a potisku dárkových a reklamních předmětů
  • tvorby a správy webových stránek

Po absolvování oboru může pokračovat v dalším vzdělávání v oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

Projekt podporují: