66-51-H/01 Prodavač

Pracovník obchodu

Pracovník obchodu je kvalifikovaný pracovník, který je schopen kompetentně komunikovat se zákazníky a obchodními partnery, využít znalosti zboží při prodeji, příjmu a skladování, ošetřování, vystavování a aranžování v prodejně. Umí využívat moderních metod a technik prodeje zboží včetně provádění administrativních prací.

Nabízíme:

 • kvalitně vybavená odborná učebna
 • možnost výdělku na praxi - až 5 000 Kč měsíčně
 • nadstandardně vybyvené PC učebny
 • výuka v menších skupinkách - individuální přístup 
 • propracovaný systém práce s nadanými žáky 
 • rozšíření spolupráce s praxí - přednášky odborníků 
 • zapojení žáků do projektů včetně zahraničních - ERASMUS+

Absolventi jsou připraveni k tomu, aby se uplatnili v obchodně-provozních funkčních v pozici zaměstnance obchodu se znalostí:

 • práce na různých pokladních systémech
 • práce se stroji a zařízeními prodejny, nástroji určenými k dělení, měření a vážení zboží
 • prodeje, příjmu, skladování, ošetřování a aranžování zboží v prodejně
 • administrativní agendy spojené s prodejem zboží
 • vyřizování reklamací
 • základní marketingové komunikace

Po absolvování oboru může pokračovat v dalším vzdělávání v oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

Projekt podporují: