79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

"Čtyřleté gymnázium - živé jazyky"

Studijní obor je určen žákům se zájmem o cizí jazyky a všeobecně orientované studium v oblasti společenských i přírodních věd, kteří chtějí po jeho absolvování pokračovat ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí.

Absolvent ŠVP "Čtyřleté gymnázium – živé jazyky" je velmi dobře vybavený znalostí anglického jazyka, jehož rozšířená výuka je patrná z učebního plánu, a ovládá další cizí jazyk. Žáci s velkým zájmem o cizí jazyk mají možnost volby třetího cizího jazyka v rámci volitelných předmětů. Žáci s výbornými výsledky v cizím jazyce jsou připravováni v rámci výuky a nepovinných předmětů (bezúplatně) ke složení mezinárodních jazykových zkoušek z německého jazyka (Zertifikat Deutsch) a anglického jazyka (PET, FCE, CAE).

Široká volitelnost předmětů ve vyšších ročnících studia umožňuje žákům dobrou připravenost jak v cizích jazycích, tak i v ostatních předmětech humanitního i přírodovědného zaměření.

Požadavky k přijímací zkoušce

Žáci jsou hodnoceni na základě následujících kritérií:

 1. Výsledků testů z českého jazyka a matematiky (výsledek zohledněn 70 %).
 2. Prospěchu na základní škole z prvního pololetí 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 30 %).

Započítávají se známky z následujících předmětů: český jazyk, anglický jazyk, dějepis, občanská výchova, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, přírodopis.

 1. Úspěchů v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní rok 2019/2020 a 2020/2021 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole.

Učební plán studijního oboru 79-41-K/41 

Nabídka nadstandardních aktivit pro žáky školy

 • Příprava na Goethe – Zertifikat
 • Příprava na FCE
 • Přípravné semináře k maturitě z českého jazyka a literatury
 • Přípravné semináře k maturitě z cizích jazyků
 • Latina
 • Basic English
 • Kreativní čeština
 • Francouzský jazyk pro začátečníky
 • Konverzace z ruského jazyka
 • Sportovní hry
 • Futsal a florbal
 • Volejbal
 • Basketbal
 • Badminton
 • Školní kapela
 • Pěvecký sbor GJB a SPgŠ
 • Základy hry na hudební nástroj
 • Základy hry na klavír
 • Klavírní doprovod písní pro pokročilé
 • Školní časopis LITERO
 • Chemické praktikum
 • Cvičení z matematiky
 • Cvičení z chemie
 • Naší přírodou
 • Logika
 • Filmový klub

Virtuální Den otevřených dveří.    

                                                                                                                

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,7% (91,6) 48,1% (64,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 32,9% (92,6) 32,1% (59,8) 15,7% (93,3%) 100% (0%)
2018 61,8% (87,9) 56,2% (65,0) 17,6% (92,3%) 15,4% (7,7%)
2017 93,7% (93,7) 85,6% (83,1) 8,5% (86,7%) 7,4% (13,3%)
2016 45,7% (90,0) 61,8% (79,7) 39,8% (96,6%) 37,4% (3,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 18,9% (68) 27,8% (54,7) 7,8% (89,3%) 100% (0%)
2019 16,3% (67) 19,9% (58,3) 20,3% (93,8%) 100% (0%)
2018 34,3% (72) 37,6% (63,2) 23,6% (92,9%) 13,7% (7,1%)
2017 78,2% (80) 65,8% (73,8) 11,6% (88,9%) 7,6% (11,1%)
2016 7,8% (67) 19,3% (61,5) 50% (96,8%) 40% (3,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: