78-42-M/03 Pedagogické lyceum

"Školní vzdělávací program pro pedagogické lyceum"

Absolvent ŠVP "Školní vzdělávací program pro pedagogické lyceum" získává odbornou kvalifikaci:

 • pedagoga volného času podle §17 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.
 • asistenta pedagoga podle §20 odt. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.

Absolvent ŠVP "Školní vzdělávací program pro pedagogické lyceum" je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. 

Požadavky k přijímací zkoušce 

Žáci jsou hodnoceni na základě následujících kritérií:

 1. Výsledků testů z českého jazyka a matematiky (výsledek zohledněn 70 %).
 2. Prospěchu na základní škole z prvního pololetí 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 30 %).
 3. Úspěchů v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní roky 2019/2020 a 2020/2021 - umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole.

Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Učební plán studijního oboru 78-42-M/03 

Nabídka nadstandardních aktivit pro žáky školy

 • Příprava na Goethe – Zertifikat
 • Příprava na FCE
 • Přípravné semináře k maturitě z českého jazyka a literatury
 • Přípravné semináře k maturitě z cizích jazyků
 • Latina
 • Basic English
 • Kreativní čeština
 • Francouzský jazyk pro začátečníky
 • Konverzace z ruského jazyka
 • Sportovní hry
 • Futsal a florbal
 • Volejbal
 • Basketbal
 • Badminton
 • Školní kapela
 • Pěvecký sbor GJB a SPgŠ
 • Základy hry na hudební nástroj
 • Základy hry na klavír
 • Klavírní doprovod písní pro pokročilé
 • Školní časopis LITERO
 • Chemické praktikum
 • Cvičení z matematiky
 • Cvičení z chemie
 • Naší přírodou
 • Logika
 • Filmový klub

Virtuální Den otevřených dveří.

 

 

                                                                                                                          

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 15,3% (75,8) 16,9% (35,0) 28,0% (96,1%) 11,0% (2,0%)
2019 33,7% (84,2) 34,7% (45,0) 34,7% (93,5%) 35,6% (4,3%)
2018 11,4% (65,3) 11,4% (32,9) 22,8% (87,0%) 56,1% (3,7%)
2017 53,8% (80) 58,0% (61,1) 37,8% (92,2%) 37,0% (5,9%)
2016 52,8% (83,2) 55,3% (65,4) 35,8% (91,7%) 52,0% (2,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 12,7% (39) 14,5% (28,1) 23,6% (66,7%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 5,6% (28) 4,2% (14,1) 15,3% (50%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 33,3% (40) 33,3% (6,4) 33,3% (50%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 50% (54,7) 50% (26,4) 50% (75%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,2% (66) 47,2% (49,4) 29,9% (88,9%) 14,2% (1,9%)
2019 59,4% (66) 45,3% (51,7) 48,4% (92%) 48,4% (4%)
2018 14,4% (58) 16% (39,0) 36,8% (88,7%) 60% (3,2%)
2017 49,6% (66) 45,7% (58,0) 36,4% (89,5%) 37,2% (5,3%)
2016 41,7% (66) 64,4% (59,7) 53,8% (94,5%) 50% (3,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: