36-67-H/01 Zedník

Zedník

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělání: 3 roky v denní formě vzdělávání     
Obor je určen: pro chlapce a je nabízen s rozšířenou výukou na opravy a restaurování památek
Obor je finančně podpořen z rozpočtu Středočeského kraje stipendiem pro žáky. Ve 2. a 3. ročníku je vyplacena finanční odměna za produktivní práci.
Uplatnění absolventa:  ve stavebních firmách, při provádění základních zednických prací na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění, monolistické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, izolace, osazení přidružené výroby, přestavby, při restaurování památek, zaměstnanec, zaměstnavatel
Další informace - podmínky přijetí, dovednosti absolventa, učební plán a  ŠVP jsou k dispozici https://www.odbskmb.cz/zednik 

Projekt podporují: