41-45-M/01 Mechanizace a služby

Doprava a logistika

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání     
Obor je určen: pro dívky a chlapce
Žák získá během studia řidičské oprávnění skupiny "B" a "C" a průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku.
Uplatnění absolventa:  samostatný technik osobní a nákladní dopravy, manažer v dopravě a přepravě, logistik skladových operací, při zabezpečení spolehlivosti a oprav dopravní techniky, při prodeji dopravní a manipulační techniky, v podnikatelké oblasti, v dalším studiu na VOŠ a VŠ, profesionální řidič
Další informace - podmínky přijetí, dovednosti absolventa, učební plán a  ŠVP jsou k dispozici https://www.odbskmb.cz/mechanizace-a-sluzby

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 4,3% (0) 4,3% (0) 45,7% (88,9%) 100% (0%)
2019 80,3% (85,3) 83,6% (44,1) 36,1% (77,8%) 21,3% (22,2%)
2018 73,9% (71,1) 73,9% (38,3) 47,8% (71,4%) 56,5% (14,3%)
2017 61,2% (66,8) 76,1% (46,2) 38,8% (70%) 35,8% (20%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 43,2% (29) 59,5% (19,8) 54,1% (50%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 63,9% (56) 73,6% (39,6) 63,9% (84,6%) 100% (0%)
2019 78,4% (60) 64,9% (38,1) 20,3% (63,6%) 6,8% (36,4%)
2018 72,6% (59) 65,8% (33,9) 46,6% (66,7%) 67,1% (11,1%)
2017 14,1% (49) 8,5% (30,0) 22,5% (53,8%) 26,8% (23,1%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: