26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - Zaměření Mechanik elektrotechnických zařízení

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

4 roky, maturitní zkouška

NOVINKA OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Škola byla zapojena do projektu MŠMT zaměřeného na průběh modelu vzdělávání umožňujícího
dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle
vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně
dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách.

To znamená, že žáci studijního oboru Mechanik elektrotechnických zařízení, budou moci po třech letech složit závěrečnou zkoušku s výučním listem. A za další rok studia složit maturitní zkoušku.


Profesní uplatnění:

Absolvent vykonává činnosti spojené s montáží elektrických zařízení, umí samostatně pracovat s technickou dokumentací, běžně používá různé měřicí přístroje. může pracovat v projekci i v přípravě montáží či v servisních organizacích. uplatnění najde i v elektrotechnických odvětvích železniční dopravy. ovládá práci s počítači. Po vykonání zkoušky může pracovat jako revizní technik.

více o oboru zde

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 71,1% (85,3) 75,2% (47,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 52,5% (82,1) 52,5% (40,4) 9,9% (62,5%) 8,9% (37,5%)
2018 88,3% (82,6) 94,6% (58,4) 8,1% (54,5%) 3,6% (45,5%)
2017 9,9% (0) 9,9% (0) 8,1% (40%) 4,5% (60%)
2016 48,2% (73,7) 40,2% (47,0) 31,3% (68,8%) 21,4% (31,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,1% (36) 60% (24,5) 48,6% (57,1%) 100% (0%)
2019 50% (36) 52,6% (20,5) 57,9% (50%) 6,6% (50%)
2018 86,7% (44) 73,3% (32,0) 61,1% (44,4%) 11,1% (44,4%)
2017 32,6% (28) 35,8% (19,3) 34,7% (26,3%) 40% (21,1%)
2016 48,9% (32) 48,9% (23,4) 34,8% (27,8%) 14,1% (38,9%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 46,8% (50) 56,5% (29,5) 40,3% (68,2%) 100% (0%)
2019 45,6% (50) 32,8% (23,2) 8% (36,4%) 4,8% (40,9%)
2018 80% (58) 82,5% (37,1) 25% (51,6%) 5,8% (45,2%)
2017 21,5% (48) 25,6% (31,0) 18,2% (47,1%) 12,4% (38,2%)
2016 51,3% (54) 36,1% (32,2) 25,2% (52,9%) 16,0% (35,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: