18-20-M/01 Informační technologie

Aplikované informační technologie

Absolventi oboru aplikované informační technologie jsou v průběhu studia v jednotlivých předmětech teoreticky i prakticky připravováni na budoucí uplatnění v zaměstnání nebo studium na VŠ.  Absolvent získá široký odborný profil v oblastech hardware, software a operačních systémů. Díky tomu se může uplatnit v budoucím povolání jako technik IT, správce sítě nebo prodejce SW/HW. Díky znalostem získaným v oblasti tvorby internetových prezentací a grafických návrhů se může platnit jako tvůrce webových stránek, nebo reklamních kampaní. Získá znalosti v oblasti programování (Java, HTML, CSS, SQL …) a vývoje aplikací s budoucím uplatněním jako kodér nebo programátor. Absolvent je také seznámen se základy konstruování a výrobní dokumentace v profesionálním SW (Solid-Edge, Catia…) a má praktické zkušenosti s programováním CNC. V praxi se pak může uplatnit i jako obsluha obráběcí stanice CNC.

Absolvent se díky zkušenostem získaným v průběhu studia dokáže orientovat prakticky v jakémkoliv programu a po krátkém zapracování je schopen poskytovat uživatelskou podporu, ať už se jedná o všeobecně známé aplikace, tak i úzce specializované, jako databázové systémy, plánovací SW, např. SAP, účetní systémy, lékařské aplikace, a další. Programujeme drony, automatizované linky a konstruujeme roboty. Ovládáme 3D tisk. Výuka je zároveň zábavou.

Vyučují se dva cizí jazyky - AJ a NJ. Využívá se metoda CLIL - propojení odborné terminologie v jazyce a výuka odborného předmětu v cizím jazyce.

Obor je aplikován na strojírenství. Zvyšuje se tím okamžitá uplatnitelnost ve strojírenských firmách. Absolventi jsou velmi dobře připraveni i pro studium vysokých škol. Získané vědomosti si studenti prohlubují na exkurzích, odborných veletrzích, zpracováváním ročníkových prací a při učební a odborné praxi.

Příprava na maturitní zkoušku je podpořena dělením žáků do menších skupin a zvýšenou hodinovou dotací maturitních předmětů. Funguje možnost doučování v českém jazyce a v matematice. Praktická maturitní zkouška zohledňuje činnost žáků v kroužcích a v soutěžích. Koná se formou ročníkové práce.

Aktivitu a výborné studijní výsledky odměňuje sdružení firem TEO stipendiem od 300.00 do 2000.00 Kč měsíčně.

Máme za sebou téměř 10 let ověřených výsledků a desítky dobře uplatnitelných absolventů. Petr, jeden z prvních, má prosperující IT firmu a je významným dodavatelem počítačového vybavení pro školu.

Odborná praxe ve 2. a 3. ročníku v reálném pracovním prostředí – firmy, úřady, podnikatelé. Dodatek k osvědčení Europass - doklad o kvalifikaci v českém a anglickém jazyce.

Další informace na adrese:

https://sps-tachov.cz/pro-uchazece/vzdelavaci-nabidka-obory-s-maturitou/18-20-m-01-informacni-technologie/

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 27,6% (82,1) 22,6% (42,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 56,4% (91,6) 63,5% (57,7) 73,5% (96,2%) 71,8% (3,8%)
2018 55,7% (81,1) 38,4% (48,0) 45,7% (84,2%) 40,2% (15,8%)
2017 42,3% (76,9) 28,8% (50,3) 47,0% (85%) 79,5% (5%)
2016 70,8% (87,4) 61,1% (68,6) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 83,2% (62) 89,1% (54,5) 32,8% (75%) 2,9% (25%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 28,4% (39) 24,6% (29,4) 45,4% (66,7%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,8% (62) 68,8% (43,3) 70,1% (90,6%) 15,2% (3,1%)
2019 37,9% (56) 36,6% (35,1) 34,4% (75,9%) 54,9% (6,9%)
2018 59,9% (60) 61,7% (41,1) 33,9% (73,9%) 30,8% (17,4%)
2017 28,1% (54) 12,5% (34,9) 50,4% (79,2%) 82,6% (4,2%)
2016 48,9% (60) 52,5% (45,5) 81,2% (90,5%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: