23-41-M/01 Strojírenství

Strojírenství

Absolvent získá široký odborný profil propojený se všeobecným vzděláním, logické myšlení, aplikuje získané vědomosti a návyky, je samostatný a pracuje v týmu. Orientuje se v příbuzných technických oborech, ovládá odbornou terminologii v cizím jazyce (anglickém, německém),  pracuje s technickou dokumentaci potřebnou pro výrobu ve strojírenském prostředí,  aplikuje základy konstruování s využitím CAD systémů (Inventor, Solid Edge, Catia),  zvládá základy programování CNC obráběcích strojů ( program Heidenhain, Fanuc a Sinumeric),  obsluhuje a řídí základní procesy obrábění na CNC strojích. Umí programovat a ovládat 3D tiskárnu, baví se ovláváním dronů a vlastnoručně vyrobených robotů.

Součástí studia je ve 2. a 3. ročníku 14 denní odborná praxe ve firmách podle výběru žáka nebo doporučení školy.

Získané vědomosti si studenti prohlubují na exkurzích, odborných veletrzích, zpracováváním ročníkových prací a při učební a odborné praxi.

Příprava na maturitní zkoušku je podpořena dělením žáků do menších skupin a zvýšenou hodinovou dotací maturitních předmětů. Funguje možnost doučování v českém jazyce a v matematice. Praktická maturitní zkouška zohledňuje činnost žáků v kroužcích a v soutěžích.

Aktivitu a výborné studijní výsledky odměňuje sdružení firem TEO stipendiem od 300.00 do 2000.00 Kč měsíčně.

Součástí maturitního vysvědčení je dodatek osvědčení Europass - doklad o získané kvalifikaci v českém a anglickém jazyce.

Naši úspěšní absolventi pracují ve strojírenských firmách na pozicích konstruktérů, technologů nebo obsluhují CNC centra. Uspěli také při studiu vysokých škol jak technického, tak všeobecného zaměření. Jakub se stal v letošním školním roce naším kolegou - učitelem odborných předmětů. Věnuje se rozvoji odborné učebny pro automatizaci, hydrauliky a pneumatiky.

Další informace na adrese:

https://sps-tachov.cz/pro-uchazece/vzdelavaci-nabidka-obory-s-maturitou/23-41-m-01-strojirenstvi/

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 27,6% (82,1) 22,6% (42,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 56,4% (91,6) 63,5% (57,7) 73,5% (96,2%) 71,8% (3,8%)
2018 55,7% (81,1) 38,4% (48,0) 45,7% (84,2%) 40,2% (15,8%)
2017 42,3% (76,9) 28,8% (50,3) 47,0% (85%) 79,5% (5%)
2016 70,8% (87,4) 61,1% (68,6) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 83,2% (62) 89,1% (54,5) 32,8% (75%) 2,9% (25%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 28,4% (39) 24,6% (29,4) 45,4% (66,7%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,8% (62) 68,8% (43,3) 70,1% (90,6%) 15,2% (3,1%)
2019 37,9% (56) 36,6% (35,1) 34,4% (75,9%) 54,9% (6,9%)
2018 59,9% (60) 61,7% (41,1) 33,9% (73,9%) 30,8% (17,4%)
2017 28,1% (54) 12,5% (34,9) 50,4% (79,2%) 82,6% (4,2%)
2016 48,9% (60) 52,5% (45,5) 81,2% (90,5%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: