23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - programování CNC strojů

Obor je určen k přípravě žáků pro řízení, seřizování a údržbu konvenčních, ale zejména číslicově řízených strojů, center, linek a automatizovaných pracovišť vybavených výpočetní technikou, zejména řídícími systémy NC a CNC. Žáci se učí číst technické výkresy, technologické a pracovní postupy, vyhledávat potřebné hodnoty ve strojírenských tabulkách, normách normogramech a provádět příslušné výpočty, podle norem rozlišovat běžné materiály a mít přehled o strojních součástech a mechanizmech i o způsobech výroby a zpracování technických materiálů, měřit měřidly a měřícími přístroji, kontrolovat, diagnostikovat.

Získané vědomosti si studenti prohlubují na exkurzích, odborných veletrzích, zpracováváním ročníkových prací a při odborném výcviku a odborné praxi.

Obor je koncipován do dvou částí - první tři roky jsou věnovány více praktickým dovednostem. Po 3. ročníku může žák konat závěrečnou zkoušku v oboru obráběč kovů. Ve čtvrtém ročníku  se připravuje na maturitní zkoušku. Zde se zaměřujeme na programování CNC strojů. Výhodou je získání dvou dokladů o vzdělání.

Příprava na maturitní zkoušku je podpořena dělením žáků do menších skupin a zvýšenou hodinovou dotací maturitních předmětů. Funguje možnost doučování v českém jazyce a v matematice. Praktická maturitní zkouška zohledňuje činnost žáků v kroužcích a v soutěžích.

Aktivitu a výborné studijní výsledky odměňuje sdružení firem TEO stipendiem od 300.00 do 2000.00 Kč měsíčně.

Odborný výcvik probíhá ve špičkově vybavených dílnách školy nebo na pracovištích firem.

Další informace na adrese:

https://sps-tachov.cz/pro-uchazece/vzdelavaci-nabidka-obory-s-maturitou/mechanik-serizovac/

Projekt podporují: