36-45-M/01 Technická zařízení budov

Technická zařízení budov

Vzdělávací program připravuje odborné pracovníky pro výkon povolání technik TZB v oblasti technických zařízení budov, tj. rozvodů vodovodu, kanalizace, vytápění, plynovodu, klimatizace. Uplatní se na pracovních pozicích projektant, mistr ve stavební výrobě, v laboratořích a výzkumu, technik v přípravě staveb, při zajišťování údržby technických zařízení a ve státní správě. Žáci pracují v AutoCAD konstrukčním a kreslicím programu.

Získané vědomosti si studenti prohlubují na exkurzích, odborných veletrzích, zpracováváním ročníkových prací a při učební a odborné praxi.

Příprava na maturitní zkoušku je podpořena dělením žáků do menších skupin a zvýšenou hodinovou dotací maturitních předmětů. Funguje možnost doučování v českém jazyce a v matematice.

Aktivitu a výborné studijní výsledky odměňuje sdružení firem TEO stipendiem od 300.00 do 2000.00 Kč měsíčně.

Jsme jedna z mála škol, která obor nabízí.

Obor je vhodný i pro dívky.

Další informace na adrese:

https://sps-tachov.cz/pro-uchazece/vzdelavaci-nabidka-obory-s-maturitou/36-45-m-01-technicka-zarizeni-budov/

 

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 27,6% (82,1) 22,6% (42,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 56,4% (91,6) 63,5% (57,7) 73,5% (96,2%) 71,8% (3,8%)
2018 55,7% (81,1) 38,4% (48,0) 45,7% (84,2%) 40,2% (15,8%)
2017 42,3% (76,9) 28,8% (50,3) 47,0% (85%) 79,5% (5%)
2016 70,8% (87,4) 61,1% (68,6) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 83,2% (62) 89,1% (54,5) 32,8% (75%) 2,9% (25%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 28,4% (39) 24,6% (29,4) 45,4% (66,7%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,8% (62) 68,8% (43,3) 70,1% (90,6%) 15,2% (3,1%)
2019 37,9% (56) 36,6% (35,1) 34,4% (75,9%) 54,9% (6,9%)
2018 59,9% (60) 61,7% (41,1) 33,9% (73,9%) 30,8% (17,4%)
2017 28,1% (54) 12,5% (34,9) 50,4% (79,2%) 82,6% (4,2%)
2016 48,9% (60) 52,5% (45,5) 81,2% (90,5%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: