78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Humanitní studia

Pedagogické lyceum – zaměření Humanitní studia

78-42-M/03

školné 11 500 Kč za školní rok

Základem studia jsou nejen všeobecně vzdělávací předměty, ale zejména předměty oblasti humanitní, cizí jazyky, psychologie a pedagogika. V prvním ročníku také žáci rozvíjejí své schopnosti v oblasti hudební, výtvarné a dramatické výchovy. Od druhého ročníku si žáci postupně osvojují vědomosti z oblasti humanitní a společenskovědní, jsou vedeni k tvorbě samostatných výstupů, získávají didaktické dovednosti, které využívají při realizaci samostatně vedené vyučovací hodiny, učí se pracovat s chybou, objektivní kritikou, jsou vedeni k vlastnímu sebehodnocení a jednoduše se učí tomu, jak učit ostatní. Na konci druhého ročníku žáci absolvují povinný kurz tvořivosti, kde získají nejen teoretické ale především praktické dovednosti a inspiraci různorodých aktivit pro práci s dětmi.

Při střední škole zároveň provozujeme základní školu. V rámci předmětu pedagogická praktika žáci střední školy v průběhu školního roku cíleně pracují se žáky prvního stupně formou bloků ve školní družině, vedou výtvarný kroužek, kroužek tvořivosti, hrají na zobcovou flétnu a také se věnují doučování žáků. Rovněž připravují akce pro děti z mateřských škol, akce pro rodiče a děti (jablkobraní, bramborobraní, jarmarky apod.) a podílejí se na organizaci škol v přírodě. V rámci tohoto oboru mají žáci tedy možnost vyzkoušet si ve velkém rozsahu práci s dětmi v praxi, organizaci řady aktivit. To je značnou výhodou pro další rozhodnutí se v budoucnu věnovat pedagogickému směru.

Ve třetím a čtvrtém ročníku studia ještě probíhají souvislé dvoutýdenní pedagogické praxe, které jsou situovány do mateřských škol, základních škol, případně rovněž i do zařízení pro volnočasové aktivity dětí. Značnou zkušenost zajišťují také zahraniční pedagogické praxe v Anglii a Irsku. Shledávají se s úžasným pozitivním ohlasem našich absolventů – rozvoj cizojazyčné komunikace, adaptace na jiné kulturní prostředí, práce s dětmi apod.

Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. Má předpoklady také pro práci asistenta pedagoga nebo pro pomoc rodině při individuálním vzdělávání dětí. 

Osvojené klíčové kompetence spolu s odborným vzděláním mu umožní uplatnit se v různých organizacích a institucích zaměřených na práci s dětmi i dospělými, získat úplnou kvalifikaci pro práci ve školství nebo v sociálních službách také zkráceným studiem některého ze středoškolských oborů vzdělání.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,0% (70) 11,9% (26,5) 19,5% (93,8%) 100% (0%)
2019 6,9% (66,3) 6,9% (28,3) 23,8% (91,4%) 49,5% (2,9%)
2018 7,0% (58,4) 4,4% (22,1) 2,6% (65,6%) 13,2% (12,5%)
2017 16,8% (57,9) 19,3% (34,6) 18,5% (83,3%) 31,9% (7,1%)
2016 24,4% (71,6) 17,9% (44,1) 37,4% (92,9%) 28,5% (7,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 1,7% (16) 1,7% (9,7) 1,7% (0%) 100% (0%)
2016 2,8% (24) 6,9% (17,2) 2,8% (23,1%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 33,3% (52,6) 33,3% (32,8) 33,3% (50%) 33,3% (25%)
2016 66,7% (55,8) 66,7% (39,2) 50% (80%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,8% (56) 20,5% (34,1) 6,3% (75,8%) 100% (0%)
2019 7,8% (55) 7,8% (31,0) 8,6% (76,3%) 41,4% (5,3%)
2018 3,2% (54) 4% (28,5) 8,8% (72,7%) 13,6% (12,1%)
2017 3,9% (56) 2,3% (40,8) 9,3% (76%) 27,9% (8%)
2016 9,8% (59) 24,2% (42,5) 31,1% (89,1%) 46,2% (4,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: