18-20-M/01 Informační technologie

Počítačová grafika a webdesign

Žák se učí hodnotit jednotlivé problémy řešitelné pomocí informačních technologií a navrhnout postupy, jak je efektivně vyřešit. Vhodně volí a používá jednotlivé nástroje z oblasti počítačové grafiky, webdesignu, marketingové komunikace, vývoje aplikací, aplikačního softwaru, hardwaru a sítí. Získané dovednosti poté uplatňuje při dlouhodobých projektech nebo při odborných praxích, kde na tvorbě řešení spolupracuje s komerčním sektorem.

Předměty

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 5,9% (0) 6,8% (0) 3,2% (75%) 100% (0%)
2019 99,4% (97,9) 89,5% (65,7) 11,0% (71,4%) 9,9% (28,6%)
2018 9,6% (65,3) 9,1% (32,5) 11,4% (62,5%) 8,2% (37,5%)
2017 61,4% (82,6) 70,2% (68,1) 65,6% (88,9%) 54,0% (11,1%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 2,7% (43) 22,3% (24,4) 4,0% (50%) 100% (0%)
2019 71,0% (61) 67,0% (43,0) 33,5% (75%) 12,5% (25%)
2018 18,1% (52) 18,9% (27,6) 25,6% (66,7%) 8,8% (33,3%)
2017 46,9% (58) 20,5% (38,5) 28,1% (70%) 58,9% (10%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: