63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Management a řízení lidských zdrojů NEBO Management cestovního ruchu

Žák se v průběhu studia naučí ekonomicky přemýšlet, zvládne účtovat různé formy společností, získá dovednosti v oblasti marketingu a managementu, tvořit projekty a prezentace bude pro něj hračka. Práci s lidmi, organizační schopnosti a komunikaci prověří žáci jak v oboru Management a řízení lidských zdrojů tak i v oboru Management cestovního ruchu. Nabyté vědomosti a dovednosti žáci aplikují při praktické výuce v rámci předmětu Fiktivní firmy a při účetnictví s účetním programem Pohoda.

Předměty

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,2% (0) 9,4% (0) 9,4% (75%) 100% (0%)
2019 52,9% (80,0) 40% (34,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 11,9% (55,3) 12,4% (23,4) 8,5% (50%) 15,3% (33,3%)
2017 24,6% (60,5) 34,9% (40,2) 58,3% (80%) 100% (0%)
2016 8,8% (0) 8,8% (0) 58,5% (83,3%) 43,3% (16,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 24,4% (48) 29,7% (25,8) 51,7% (75%) 100% (0%)
2019 78,6% (62) 64,9% (42,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 14,0% (49) 13,4% (22,7) 9,5% (44,4%) 14,0% (33,3%)
2017 41,9% (54) 26,8% (37,0) 71,5% (80%) 100% (0%)
2016 6,9% (49) 22,3% (27,3) 17,7% (56,3%) 57,1% (12,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: