26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

Elektrikář -silnoproud

Absolvent ovládá základy elektrotechniky, elektroniky a umí je aplikovat v praxi, - orientuje se ve schematických zapojeních a elektrotechnických výkresech,  používá měřicí přístroje,  dodržuje a aplikuje základní normy a BOZ v elektrotechnice,  zapojuje elektrotechnické stroje a přístroje do obvodu, provádí instalaci a rekonstrukci elektro rozvodů v dutých a plných příčkách, zapojuje spotřebiče a stroje a provádí jejich údržbu a opravy,  osvojuje si znalosti a dovednosti v problematice bezdrátových instalací,  získává základní znalosti a orientaci v problematice EZS (elektronické zabezpečovací systémy) včetně jejich zapojení , zapojuje rozvody audio a video systémů včetně jejich příslušenství,  seznamuje se s problematikou MaR (měření a regulace).

Žáci si prohlubují získané vědomosti a dovednosti formou exkurzí, návštěv na odborných veletrzích, a zejména vlastní prací na zakázkách a praxemi u firem BHS CORRUGATED Tachov, Robert Janda – Elektro Tachov a další podle zájmu žáků.

Své celkové znalosti si ověřují při odborných celorepublikových soutěžích. Závěrečné zkoušky se realizují podle Jednotného zadání ..Absolvent po úspěšném složení závěrečné zkoušky má možnost vykonat přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Žáci mohou získat: stipendium TEO a odměnu za úspěšné ukončení studia. Ve 3. ročníku i oprávnění k obsluze vysokozdvižných vozíků.

Další informace na adrese:

https://sps-tachov.cz/pro-uchazece/vzdelavaci-nabidka-ucebni-obory/26-51-h-02-elektrikar-silnoproud/

Projekt podporují: