23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů

Absolvent ovládá práce na soustruhu, frézce, brusce a vrtačce, navrhuje základní výrobní postupy pro výrobu strojních součástí, samostatně provádí nastavení, obsluhu a údržbu základních obráběcích strojů, (soustruh, frézka, bruska, vrtačka),  umí obsluhovat a řídit základní proces obrábění na CNC strojích, kontroluje a měří obrobky,  ošetřuje běžné pracovní nástroje,  je připraven jako univerzální obráběč s širokou profilací.

V průběhu 2. a 3. ročníku se žáci seznamují se základy programování a obsluhou soustruhu nebo frézky s řízením CNC, nejen po stránce teoretické, ale především praktické.

Získané vědomosti si žáci prohlubují formou exkurzí, návštěv strojírenských veletrhů i účastí na odborných soutěžích. Odborný výcvik se uskutečňuje nejen v prostorách školy vybavených nejmodernějšími technologiemi, ale zejména u strojírenských firem: FORMY Tachov, BHS CORRUGATED Tachov, KERMI Stříbro, RSF Elektronik Stříbro, SCHERDEL Bor – Vysočany, INOTECH CZ Tachov, Rotarex Praha a dalších firem podle zájmu žáka.

Již 5 let firma RSF Elektronik umožňuje vybraným žákům  dlouhodobou stáž (září-březen) v Rakousku . Možnost stáží také v Německu.

Žáci mohou získat: stipendium TEO a odměnu za úspěšné ukončení studia.
Ve 3. ročníku svářečský průkaz a oprávnění k obsluze vysokozdvižných vozíků.

Další informace na adrese:

https://sps-tachov.cz/pro-uchazece/vzdelavaci-nabidka-ucebni-obory/23-56-h-01-obrabec-kovu/

Projekt podporují: