33-56-H/01 Truhlář

Truhlář

Absolvent umí ručně i pomocí CNC technologií opracovávat dřevo a materiály na bázi dřeva, seřizuje stroje a výrobní zařízení,  kreslí výrobní dřevařské , nákresy a výkresy včetně pomocí grafických počítačových programů - 3D (Auto Cad). Čte výrobní výkresy a vyrábí podle nich stavebně truhlářské výrobky  (okna, dveře, dřevěná schodiště), realizuje obklady stěn a stropů v interiéru i exteriéru,  pokládá podlahy z dřev a materiálů na bázi dřeva. Vyrábí a sestavuje nábytek dle zakázky, zhotovuje a montuje schody z dřevěného masivu dle zakázky .

Škola i dílny jsou vybaveny nejmodernějšími stroji a technologiemi.

Žáci si prohlubují získané vědomosti a dovednosti formou exkurzí, návštěv odborných veletrhů, vlastní prací na zakázkách a praxemi u firem. Od stavebních konstrukcí přes výrobu schodišť, náročných rukodělných výrobků, až po výrobu oken a nábytku pomocí CNC strojů. Je poskytována odměna za produktivní činnosti. 

Své celkové znalosti si ověřují při odborných soutěžích nejen v rámci regionu. Jsou velmi úspěšní i oblastních a republikových soutěžích.

Závěrečné zkoušky se realizují podle Jednotného zadání.

Žáci mohou získat ve 3. ročníku oprávnění k obsluze vysokozdvižných vozíků.

V 1. ročníku je žák vybaven ochrannými osobními pomůckami a  obdrží kufr s nářadím. Má sníženou cenu za ubytování v domově mládeže.

Další informace na adrese:

https://sps-tachov.cz/pro-uchazece/vzdelavaci-nabidka-ucebni-obory/33-56-h-01-truhlar/

Projekt podporují: