68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Záchranářství a ochrana obyvatel

Studijní obor: Záchranářství a ochrana obyvatel

 • Kód oboru: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
 • Typ studia: denní čtyřleté
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
 • Nezbytnou podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost a dobrá fyzická ! Potvrzení je třeba doložit současně s přihláškou.

Uplatnění absolventa

 • Policie, Armáda, IZS
 • Pracovní záchranné služby
 • Báňský, horsky, vodní záchranář
 • Státní správa, bezpečnostní agentury

Odborné předměty

 • Právo
 • Kriminalistika
 • První pomoc
 • Sebeobrana
 • Řízení motorových vozidel
 • a další

Erasmus+ (studijní pobyty v zahraničí)

 • Portugalsko
 • Malta

Kurzy

 • Adaptační kurz
 • Lyžařský a SNB kurz
 • Turistika a orientace v terénu
 • Cyklistický kurz
 • Kurz vodní turistiky
 • Kurz přežití
 • Kurz běžeckého lyžování a zimní turistiky
 • Kurz první pomoci v bojových podmínkách
 • Kurz střelecké přípravy

Návaznost na vysoké školy

 • Studium právního charakteru
  • Právnické školy - Bezpečnostně právní studium, Právní specializace, Veřejná správa, Policejní akademie aj.
 • Studium zdravotnického charakteru
  • Zdravotnický záchranář - získání titulu bakalář (Bc.) a navazující titul Magistr (Mgr.)
 • Ochrana obyvatelstva
  • Univerzita Tomáše Bati (Bc. i Mgr.) - Integrovaná záchraný systém, Orgány krizového řízení
  • Univerzita Palackého v Olomouci - Učitelství + ochrana obyvatelstva

Chceš na sobě pracovat? Zažít akční studium na středni škole? Makat a mít výsledky? Připoj se k nám a staň se ZÁCHRANÁŘEM!

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,3% (87,4) 89,6% (49,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 98,2% (72) 94,5% (58,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: