65-42-M/02 Cestovní ruch

Cestovní ruch

Udělejte si u nás maturitu v oboru Cestovní ruch a zvyšte své šance na získání své vysněné práce. Obor je určený žákům 9. tříd základních škol a jeho absolventi mohou najít uplatnění například v cestovních kancelářích, jako delegáti v tuzemsku i zahraničí, průvodci nebo zaměstnanci turistických a informačních center. Díky odborným předmětům, které jsou zaměřené i na obor Hotelnictví, mohou pracovat také ve středním a vyšším hotelovém managementu či jako recepční.
Podmínkou přijetí uchazeče je nesnížená známka z chování. Za vysvědčení z půlky 8. nebo 9. třídy již můžete získat body do přijímacího řízení. Zvyšte tak svůj náskok pro přijímací řízení. Chcete vědět jak to funguje a jaká je Vaše šance na přijetí? Kontaktujte nás.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,8% (79,5) 57,9% (40,7) 32,2% (88,9%) 23,4% (2,8%)
2019 - - - -
2018 56,5% (73,7) 64,4% (44,7) 37,9% (75%) 29,4% (21,4%)
2017 75,4% (77,9) 59,4% (50,7) 41,7% (74,7%) 34,3% (20,7%)
2016 64,3% (76,9) 65,5% (54,8) 38,0% (77,1%) 29,8% (20,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 100% (67) 13,0% (0) 47,8% (50%) 17,4% (50%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 92,3% (56) 90,4% (50,6) 44,2% (33,3%) 21,2% (50%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 100% (100) 100% (98,7) 7,7% (20%) 3,8% (80%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (95,8) 100% (86,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 75% (77,9) 75% (59,0) 25% (75%) 25% (25%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 90% (67,4) 90% (42,7) 60% (61,5%) 30% (30,8%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,9% (52) 54,7% (33,7) 39,5% (70,9%) 28,5% (2,5%)
2019 50% (56) 51,2% (38,4) 57,1% (79%) 28,6% (16%)
2018 63,1% (58) 60,9% (36,3) 26,8% (60,3%) 29,6% (22,2%)
2017 76,0% (62) 80,4% (52,6) 57,0% (74,5%) 41,3% (18,4%)
2016 90,3% (66) 18,9% (0) 37,7% (68,2%) 24,6% (24,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: