53-44-M/01 Ortoticko - protetický technik

Ortoticko-protetický technik

Studijní obor: Ortoticko-protetický technik

 • Kód oboru: 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik
 • Typ studia: denní čtyřleté
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Do nového oboru ortoticko-protetický technik bude ve školním roce 2020 - 2021 přijato na základě přijímací zkoušky 15 žáků.

Uplatnění absolventa

 • Absolvent se uplatní na odborných protetických pracovištích ve zdravotnických zařízeních nebo v samostatných protetických zařízeních při navrhování, zhotovování, výrobě a opravách ortopedických a protetických pomůcek.
 • Pod odborným dohledem ortotika-protetika poskytuje činnosti v rámci léčebné a rehabilitační péče spočívající v navrhování, zhotovování a opravování ortopedických a protetických pomůcek na základě indikace lékaře v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.
 
Charakteristika oboru
 • Žáci se naučí poskytovat zdravotní péči, tj. podílet se na konstrukčním řešení jednotlivých ortotických a protetických pomůcek, konstruovat ortotické pomůcky, aplikovat, popřípadě upravovat sériové pomůcky, seznamovat pacienty s pomůckami a provádět jejich základní zácvik zaměřený na používání pomůcek a základy jejich údržby.
 • Žáci se naučí pracovat s nejmodernějšími technologiemi a materiály a vyrábět pomůcky pro lidi s pohybovými potížemi.

Odborné předměty

 • Somatologie
 • Patologie
 • Biomechanika
 • Kineziologie
 • Technologie a materiály
 • Chirurgie
 • Odborné kreslení
 • a další

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZD - SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,6% (57,9) 25,8% (19,8) 19,4% (76,9%) 1,6% (9,6%)
2019 58,5% (72,1) 41,5% (27,0) 49,1% (78,8%) 49,1% (7,7%)
2018 62,3% (63,2) 57,4% (29,4) 47,5% (77,4%) 16,4% (18,9%)
2017 51,6% (60) 35,5% (27,1) 24,2% (62,8%) 35,5% (14,0%)
2016 13,1% (52,6) 21,3% (27,8) 36,1% (70,8%) 47,5% (8,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 14,3% (16) 10,7% (3,7) 17,9% (0%) 21,4% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 16,1% (46) 33,9% (23,7) 24,2% (61,1%) 1,6% (9,3%)
2019 4,9% (46) 11,5% (24,3) 16,4% (57,4%) 49,2% (7,4%)
2018 95,1% (61) 80,3% (36,2) 52,5% (73,2%) 14,8% (17,9%)
2017 56,5% (54) 56,5% (40,3) 53,2% (74,4%) 35,5% (14,0%)
2016 18,0% (51) 34,4% (37,4) 29,5% (67,3%) 62,3% (7,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: