53-41-H/01 Ošetřovatel

Ošetřovatel

Učební obor: Ošetřovatel

 • Kód oboru: 53-41-H/01 Ošetřovatel
 • Typ studia: denní tříleté
 • Způsob ukončení studia: závěrečnou zkouškou

Nezbytnou podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost!  Potvrzení je třeba doložit současně s přihláškou.

Absolvent je nižší odborný zdravotnický pracovník

 • Uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních
 • v nemocnicích
 • ošetřovatelských centrech
 • v domácí ošetřovatelské péči
 • vléčebnách dlouhodobě nemocných
 • v ústavech sociální péče
 • ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením
 • v zařízeních pro seniory a hospicích

Erasmus+ zahraniční stáž

 • Slovensko, Žilina
 • Fakultní nemocnice Žilina
 • 10 odpracovaných dní + víkendové aktivity
 • Celý program hrazen z grantu Erasmus+

Pokud chceš pomáhat lidem. Není to jen práce, spíš poslání. Víš, že směřuješ k profesi pečující o člověka, pomoci druhým. Jsi tady správně...

Projekt podporují: