63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Ekonomika a informatika

Čtyřletý maturitní obor Ekonomika a informatika připravuje odborníky pro oblast užití a tvorby ekonomického softwaru v různých odvětvích..

V prvních dvou ročnících získávájí žáci řadu poznatků a dovednosti jednak z oblasti ekonomické problematiky - tržní ekonomiky, základů podnikání, řízení podniku, účetnictví a komunikace prostřednictvím výpočetní techniky. 
a jednak z oblasti informačních technologii - počítačového hardwaru a softwaru, vývoje vlastních aplikací, počítačových sítí a technických prostředků pro přenos dat.

Na konci druhého ročníku si žáci zvolí profilaci zaměření pro následující dva ročníky studia. Výběr je ze dvou možných variant a to zaměření na ekonomiku a účetnictví a nebo na IT technologie. CAD systémem SolidWorks.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 57,3% (80) 62,6% (42,2) 55,6% (94,3%) 22,8% (2,9%)
2019 72,1% (85,3) 67,9% (44,0) 63,6% (90,2%) 53,6% (9,8%)
2018 69,5% (76,3) 63,3% (44) 60,5% (85,1%) 52,5% (10,6%)
2017 39,4% (67,4) 43,4% (43,9) 45,1% (75,6%) 53,1% (13,3%)
2016 52,0% (73,2) 46,2% (47,5) 82,5% (93,5%) 82,5% (4,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 35,1% (26) 18,9% (11,9) 29,7% (11,1%) 37,8% (22,2%)
2016 - - - -
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 50% (65,3) 50% (37,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,3% (62) 83,7% (46,6) 76,7% (87,2%) 27,9% (2,6%)
2019 68,5% (60) 67,3% (43,1) 63,1% (80,4%) 61,3% (7,8%)
2018 90,5% (66) 89,4% (48,5) 78,2% (82,7%) 45,3% (13,5%)
2017 68,2% (60) 65,4% (47,0) 55,3% (72,7%) 53,6% (14,5%)
2016 26,3% (54) 49,1% (41,3) 69,7% (80%) 86,3% (4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: