43-41-M/01 Veterinářství

Veterinární prevence

Čtyřletý maturitní obor Veterinární prevence připravuje žáky na činnost veterinárních asistentů v oblasti veterinární péče v chovu zvířat a při kontrole dodržování hygienických podmínek ve výrobě a zpracování živočišných produktů. Výuka probíhá ve zcela nově vybudovaných odborných učebnách - chemická la biologická aboratoř, veterinární ordinace, pitevna. Praktická výuka se realizuje i na externích smluvních pracovištích. Součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny B. Studium je možné rozšířit o volitelné předměty kynologie, chov koní, chov exotických zvířat, včelařství a myslivost.

Absolventi se mohou uplatnit jako asistenti veterinárního lékaře, inseminační technici, odborní pracovníci v ZOO, laboranti, technici v potravinářském průmyslu apod.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90% (86,9) 82,9% (44,4) 18,6% (79,2%) 12,9% (8,3%)
2019 47,5% (74,7) 45,9% (31,0) 59,0% (85,7%) 47,5% (10,7%)
2018 58,0% (66,3) 58,0% (32,7) 78,3% (84,2%) 100% (0%)
2017 64,2% (67,4) 80,6% (47,4) 86,6% (92,9%) 77,6% (3,6%)
2016 27,9% (60,0) 29,4% (35,6) 88,2% (95%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 24,3% (25) 24,3% (0) 8,1% (0%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 63,3% (37) 77,6% (33,3) 98,0% (83,3%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50% (54) 68,1% (35,2) 30,6% (66,7%) 11,1% (6,7%)
2019 44,6% (54) 44,6% (31,6) 35,1% (69,0%) 50% (10,3%)
2018 84,9% (64) 83,6% (44,7) 87,7% (85,7%) 100% (0%)
2017 85,9% (61) 88,7% (50,8) 98,6% (96,8%) 83,1% (3,2%)
2016 74,3% (60) 70% (47,4) 91,4% (92,3%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: