31-59-E/01 Šití oděvů

Módní dekoratérka

  • Délka a forma studia — tříleté denní studium,
  • obor vzdělávání je určen pro absolventy všech typů základních škol,
  • vstupní předpoklady uchazeče - ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,
  • způsob ukončení studia — závěrečná zkouška, výuční list,
  • uplatnění absolventa - švadlena a šička v sériové výrobě, textilní dekoratérka, pracovnice bytových center.

Více informací zde Módní dekoratérka leták

Projekt podporují: