53-41-M/03 Praktická sestra

Praktická sestra

Chceš pomáhat těm, kteří to potřebují? Připravíme tě pro ošetřovatelskou péči ve zdravotnických zařízeních.

Studium oboru praktická sestra vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese nelékařského zdravotnického personálu.

Výuka odborných předmětů probíhá v reálných zdravotnických zařízeních ale i v nadstandardně vybavených odborných učebnách.

Absolvent studijního oboru praktická sestra je připraven k výkonu práce nelékařského zdravotnického pracovníka, jež pod odborným dohledem poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců a dětí do tří let věku) i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti. 

Na naší Vyšší odborné škole mohou absolventi pokračovat ve studiu v oboru

Projekt podporují: