65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař-číšník

Jsi gurmán, pravý milovník dobrého jídla, chceš se podílet na velkých rautech nebo rovnou na gastronomických festivalech – je pro tebe tento obor to pravé. Naučíš se v kuchyni čarovat.

Tříletý učební obor Kuchař - číšník je zaměřený na technologii přípravy pokrmů a kvalifikovanou obsluhu provozech veřejného stravování i na vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v gastronomickém průmyslu. Žáci jsou vzděláváni v oblasti technologie přípravy pokrmů, stolničení, výživy, ale i v oblasti komunikace ve službách, profesní etiky, rozvoje organizačních schopností.

Odborný výcvik žáků probíhá v 1. a 2. ročníku ve škole - v učebně přípravy pokrmů a stolničení. Ve 3. ročníku probíhá odborný výcvik na smluvních pracovištích našich partnerů ve všech typech provozů veřejného stravování, převážně pak v uznávaných restauracích v kraji. Žáci v rámci praxe pomáhají při přípravě pokrmů a při obsluze na různých společensko-gastronomických akcích nejen v našem městě. Žáci mají možnost  zúčastnit se kurzu vyřezávání ovoce a zeleniny tzv. carvingu, barmanského kurzu, kurzu studené kuchyně, sommelierského kurzu a kurzu baristy.

Absolventi získávají úplné střední vzdělání s výučním listemObor Kuchař – číšník patří jednoznačně mezi velice populární z důvodu nedostatku odborného kvalifikovaného personálu v gastronomických provozech. 

Projekt podporují: