78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Přírodovědné lyceum

Profil absolventa oboru Přírodovědné lyceum

Vzdělávání žáků v oboru Přírodovědné lyceum probíhá tak, aby absolventi byli všestranně vzdělaní lidé, kteří jsou svými schopnostmi a vědomosti na úrovni absolventů škol gymnaziálního typu, avšak s důrazem na přírodovědnou oblast vzdělávání. Žákům je tak umožněna vysoce kvalitní příprava na studium především přírodovědně a technicky zaměřených vysokých škol. Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, může ve svém budoucím zaměstnání vykonávat činnosti provozního i laboratorního charakteru nebo administrativní a správní činnosti.

Absolvent disponuje:

  • vědomostmi z biologie, chemie, geografie, fyziky a matematiky, včetně laboratorních návyků pro práci v chemické, biologické či mikrobiologické laboratoři,
  • přehledem o technologických procesech zejména chemického a biochemického charakteru využitelných v chemickém průmyslu, potravinářství a při ochraně a tvorbě životního prostředí,
  • všeobecným humanitním a kulturním přehledem,
  • schopností kultivovaně komunikovat (ústně i písemně) v českém, anglickém a německém jazyce a využívat k této komunikaci i prostředky IKT.
Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 46,6% (86,8) 46,6% (51,3) 22,9% (94,4%) 100% (0%)
2019 87,1% (94,2) 86,1% (62,8) 42,6% (95,2%) 31,7% (4,8%)
2018 69,3% (82,6) 74,6% (59,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 66,4% (83,2) 62,2% (62,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 66,7% (86,3) 56,9% (66,4) 20,3% (85,7%) 21,1% (9,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 57,1% (58) 20,4% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 90,2% (74) 92,2% (64,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 94,5% (71) 76,4% (59,5) 52,7% (80%) 100% (0%)
2017 67,2% (57) 70,7% (53,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 94,4% (76) 94,4% (69,6) 62,5% (85,7%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,4% (68) 16,5% (0) 66,9% (96,6%) 100% (0%)
2019 73,4% (68) 68,8% (56,5) 32,8% (86,7%) 33,6% (6,7%)
2018 93,6% (74) 92,8% (65,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 87,6% (72) 81,4% (65,9) 67,4% (96,4%) 100% (0%)
2016 78,8% (72) 79,5% (63,2) 31,8% (89,3%) 29,5% (7,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: