79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté

Osmiletý studijní gymnaziální obor

Tento obor mohou studovat žáci po absolvování páté třídy základní školy. Cílem výuky je větší motivace ke studiu, kvalitní příprava a odpovídající výsledky zaměřené na žáky mladšího školního věku.

Gymnaziální obor připravuje žáky k dalšímu studiu, především na vysokých školách. Žákům je dána možnost profilovat své studijní zájmy volbou volitelných předmětů, důraz je kladen na výuku cizích jazyků.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,2% (93,7) 20,6% (67,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 18,7% (95,8) 7,1% (61,7) 14,7% (94,1%) 13,8% (5,9%)
2018 26,5% (89,5) 22,4% (67,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 60,6% (94,2) 60,6% (86,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 95,3% (97,9) 90,6% (92,9) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,1% (80) 50% (67,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 62,2% (80) 75,1% (77,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 23,7% (65) 27,9% (64,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 39,9% (73) 57,1% (75,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 92,1% (92) 88,7% (86,0) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 73,5% (84) 65,9% (79,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 25,2% (74) 12,2% (63,3) 20,5% (95,8%) 14,6% (4,2%)
2018 36,9% (78) 40,1% (73,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 66,5% (84) 52,0% (80,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 99,6% (93) 98,4% (89,9) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: