79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

Čtyřletý studijní gymnaziální obor

Tento obor mohou studovat žáci po absolvování deváté třídy základní školy. Obor vytváří žákům podmínky pro ujasnění představy o vlastních vědomostech, schopnostech a dovednostech.

Gymnaziální obor připravuje žáky k dalšímu studiu, především na vysokých školách. Žákům je dána možnost profilovat své studijní zájmy volbou volitelných předmětů, důraz je kladen na výuku cizích jazyků.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 27,2% (90,5) 26,5% (58,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 19,3% (91,1) 29,3% (59,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 11,2% (77,9) 10,1% (47,8) 27,0% (94,7%) 100% (0%)
2017 16,2% (82,1) 13,3% (62,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 13,4% (79,0) 15,4% (63,9) 7,5% (81,8%) 9,1% (13,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,9% (50) 25,9% (40,9) 14,0% (80%) 100% (0%)
2019 36,2% (62) 63,8% (60,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 44,2% (60) 39,3% (56,2) 50,5% (93,3%) 100% (0%)
2017 13,7% (50) 26,3% (52,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 99,5% (90) 96,5% (82,4) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 42,6% (73) 48,9% (64,6) 23,7% (95,5%) 100% (0%)
2019 91,7% (80) 85,9% (75,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 11,8% (66) 13,3% (54,4) 53,1% (97,1%) 100% (0%)
2017 28% (72) 36,7% (68,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 24,4% (72) 42,2% (68,9) 13,7% (89,3%) 10,4% (10,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: