63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Čtyřletý studijní obor SOŠ

Tento obor s možností volby profilace na cestovní ruch, veřejnou správu a management kulturního dědictví, je připraven pro žáky z devátých tříd, kteří dávají přednost odbornému vzdělání.

Studenti jsou připravováni tak, aby se uplatnili na úrovni podnikového managementu, ve veřejné správě, bankách, pojišťovnách a dalších organizacích. Po ukončení studia mohou též pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Společným těžištěm výuky jsou předměty ekonomického zaměření – ekonomika, účetnictví, finance, marketing, management, písemná a elektronická komunikace. Důraz je kladený na využití informačních technologií. Učební plán zahrnuje výuku dvou cizích jazyků (1. anglický jazyk, 2. německý/ruský jazyk – výhledově uvažujeme i o volbě jazyka francouzského). Teoretické poznatky jsou ověřovány odbornou praxí.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 57,3% (80) 74,9% (47,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 65,5% (77,4) 84,2% (62,2) 76,0% (90,9%) 64,9% (9,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 63,5% (42) 61,5% (33,0) 78,8% (62,5%) 69,2% (12,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 80,2% (61) 80,2% (44,0) 85,5% (90%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 90,3% (66) 92% (56,7) 78,9% (84,2%) 67,4% (10,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: