79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté

Školní vzdělávací program Gymnázia Kojetín

„Cokoliv se učíš, učíš se pro sebe.“

                                                    Petronilus

Obor je určen pro nadané žáky z 5. tříd, kteří mají studijní předpoklady a chtějí je efektivně využít.

Prioritou Gymnázia  Kojetín je připravit žáky ke studiu na libovolné vysoké škole u nás nebo v zahraničí. Proto si v našem pojetí školy  zachováme profil všeobecného vzdělávání, který bude v souladu se současnými celospolečenskými požadavky zaměřen na jazykovou a počítačovou gramotnost žáků.

Cílem výchovně vzdělávací činnosti a veškerých aktivit gymnázia je vychovat žáka, který:

  • je slušný, asertivní a tolerantní ve svém jednání i vystupování;
  • ocení vzdělání a uvědomí si jeho nezbytnost pro život;
  • chápe v souvislostech a aplikuje teorii do praxe;
  • připravuje se na své budoucí povolání;
  • asertivně komunikuje, vyjádří své názory, naslouchá názorům druhých, domluví se;
  • spolupracuje, pomáhá a nechá si pomoci, spolupodílí se na řešení problémů;
  • je samostatný a zodpovědný;
  • kriticky myslí, pracuje se zdroji a vyhodnocuje je;
  • pečuje o své zdraví.

Absolvováním školního vzdělávacího programu dosáhne žák po ukončení nižšího stupně osmiletého studia základního vzdělání, po ukončení vyššího stupně osmiletého studia  středního vzdělání s maturitou.

Gymnázium  Kojetín bude ve školním roce 2021/2022 otevírat jednu třídu osmiletého studijního oboru 79-41-K/81.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 58,0% (96,9) 21,4% (68,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 59,6% (97,9) 57,3% (78,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 70,6% (93,7) 65,7% (80,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 69,9% (94,7) 60,2% (86,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 40,2% (93,7) 43,2% (84,6) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 80,8% (85) 73,7% (75,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 89,9% (86) 58,6% (75,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 36,9% (76) 50,2% (75,1) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 28,9% (76) 40,6% (70,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 26,8% (75) 15,0% (65,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 25,4% (76) 12,7% (63,3) 20,6% (95%) 100% (0%)
2017 9,8% (72) 10,2% (68,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 38,4% (80) 32,4% (75,6) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: