79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

Školní vzdělávací program Gymnázia Kojetín

„Cokoliv se učíš, učíš se pro sebe.“

                                                   Petronilus

Studijní obor je určen pro nadané žáky z 9. tříd, kteří mají studijní předpoklady a chtějí je efektivně využít.

Prioritou Gymnázia  Kojetín je připravit žáky ke studiu na libovolné vysoké škole u nás nebo v zahraničí. Proto si v našem pojetí školy  zachováme profil všeobecného vzdělávání, který bude v souladu se současnými celospolečenskými požadavky zaměřen na jazykovou a počítačovou gramotnost žáků.

Cílem výchovně vzdělávací činnosti a veškerých aktivit gymnázia je vychovat žáka, který:

  • je slušný, asertivní a tolerantní ve svém jednání i vystupování;
  • ocení vzdělání a uvědomí si jeho nezbytnost pro život;
  • chápe v souvislostech a aplikuje teorii do praxe;
  • připravuje se na své budoucí povolání;
  • asertivně komunikuje, vyjádří své názory, naslouchá názorům druhých, domluví se;
  • spolupracuje, pomáhá a nechá si pomoci, spolupodílí se na řešení problémů;
  • je samostatný a zodpovědný;
  • kriticky myslí, pracuje se zdroji a vyhodnocuje je;
  • pečuje o své zdraví.

Absolvováním školního vzdělávacího programu dosáhne žák po ukončení čtyřletého studia  středního vzdělání s maturitou.

Gymnázium  Kojetín bude ve školním roce 2021/2022 otevírat  jednu třídu čtyřletého studijního oboru 79-41-K/41.

(Uchazeč má na začátku studia možnost volby standardního učebního plánu nebo plánu s rozšířenou výukou tělesné výchovy.)

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,3% (89,5) 25% (58,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 70,7% (96,8) 77,9% (71,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 93,6% (92,6) 86,5% (73,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 78,6% (91,6) 45,8% (74,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 63,8% (92,1) 76,0% (82,8) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,9% (50) 26,9% (41,5) 14,0% (80%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 31,2% (57) 34,1% (55,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 6,3% (62) 23,7% (48,8) 23,7% (95,5%) 100% (0%)
2019 42,8% (72) 46,4% (65,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 4,4% (62) 9,6% (50,7) 19,9% (92,3%) 100% (0%)
2017 28,7% (73) 42,2% (69,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 36,7% (74) 26,7% (64,3) 34,1% (95,7%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: