63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Sportovní management

Absolvent oboru Ekonomika a podnikání získá odborné znalosti, které mu umožní působit v oblasti managementu a marketingu sportovních organizací ziskového i neziskového charakteru, ve státní správě, při komunikaci s veřejností. Současně získá teoretickou, praktickou a didaktickou orientaci v problematice organizování a vedení sportovních aktivit jako součásti volnočasových aktivit. Bude se orientovat v problematice sportovního i ekonomického řízení klubů a dalších subjektů se zaměřením na sport a využití volného času. Bude schopen řídit klub po ekonomické i legislativní stránce, organizovat sportovní oblast klubu (vedení sportovního tréninku jednotlivců i družstev, organizace turnajů, soutěží). Absolvent tohoto oboru se uplatní na trhu práce také vekonomické sféře.

V neposlední řadě je absolvent rovněž připraven pokračovat ve studiu na různých typech vysokých nebo vyšších odborných škol se zaměřením na sportovní management, ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, cestovní ruch, ale také např. na pedagogických fakultách.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,2% (0) 9,4% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 65,7% (83,2) 55% (38,9) 78,6% (94,7%) 67,1% (5,3%)
2018 96,6% (86,8) 97,2% (60,8) 76,3% (90%) 55,9% (10%)
2017 53,7% (72,6) 46,3% (45,8) 85,7% (92,9%) 100% (0%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 43,5% (38) 56,5% (26,0) 47,8% (50%) 47,8% (16,7%)
2018 43,3% (30) 36,7% (22,6) 50% (42,9%) 60% (14,3%)
2017 75,7% (38) 78,4% (32,4) 94,6% (66,7%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,3% (62) 79,1% (43,2) 72,7% (85,2%) 100% (0%)
2019 94,0% (68) 93,5% (55,8) 92,3% (96%) 78,6% (4%)
2018 52,0% (57) 50,8% (34,6) 74,3% (81,5%) 52,5% (11,1%)
2017 85,5% (64) 69,3% (48,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: