63-41-M/02 Obchodní akademie

Obchodní akademie

Absolvent oboru Obchodní akademie se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, mzdový referent, účetní asistent, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, obchodní zástupce, organizační pracovník, fakturant, rozpočtář, celní deklarant, pracovník marketingu, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích v obchodních firmách a živnostech v pozici zaměstnance i zaměstnavatele.

Absolvent obchodní akademie je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi jeho odborné dovednosti patří znalost podnikových činností včetně účetnictví.

Po složení maturitní zkoušky je absolvent rovněž připraven nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na ekonomických fakultách vysokých škol a na vyšších odborných školách zaměřených na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby. Absolvent má rovněž předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 7,3% (0) 8,9% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 55,3% (87,4) 65,8% (49,0) 57,0% (92,3%) 45,6% (7,7%)
2018 47,5% (72,6) 54,2% (45,4) 33,1% (80,8%) 34,7% (11,5%)
2017 74,2% (81,1) 73,3% (61,9) 56,7% (88,4%) 56,7% (9,3%)
2016 8,9% (0) 8,9% (0) 28,5% (77,1%) 22,8% (22,9%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 74,2% (52) 71,0% (40,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 50% (42) 47,4% (26,1) 55,3% (57,1%) 100% (0%)
2018 81,8% (46) 72,7% (38,4) 54,5% (50%) 18,2% (25%)
2017 62,1% (44) 43,1% (27,6) 53,4% (55,6%) 44,8% (11,1%)
2016 47,6% (40) 42,9% (31,2) 52,4% (62,5%) 34,9% (12,5%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 22,2% (55,3) 22,2% (35,0) 55,6% (75%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 50% (66,9) 50% (38,3) 25% (75%) 25% (25%)
2018 77,8% (70,5) 66,7% (54,4) 55,6% (85,7%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64% (60) 72% (44,6) 85,6% (93,3%) 100% (0%)
2019 53,2% (60) 38,1% (37,9) 47,6% (81,4%) 42,9% (9,3%)
2018 67,8% (62) 82,2% (47,7) 54,2% (81,4%) 37,3% (11,6%)
2017 53,7% (60) 56,1% (50,6) 51,2% (79,6%) 59,3% (9,3%)
2016 69,1% (66) 74,0% (54,8) 37,4% (78,2%) 30,1% (18,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: